top of page

Sport i rekreacja

Firmy z sektora sportu i rekreacji stoją przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi i obsługą klienta za pomocą dokumentów papierowych. Cyfrowe narzędzie do zarządzania biznesem i danymi może pomóc zmniejszyć zużycie papieru i pozbyć się długich i skomplikowanych procesów.

Kluczowe wyzwania

 

  • Wysokie koszty utrzymania papieru i logistyczne.
Skomplikowana obsługa i logistyka dokumentów papierowych wymagają wysokich kosztów na ochronę danych, miejsce przechowywania oraz zasoby ludzkie.
  • Niewłaściwe lub niewiarygodne informacje zapisane odręcznie.
Dane zapisane odręcznie są trudne do odczytania i rozpoznania. Jeśli firma nie jest w stanie uściślić informacji, traci możliwość aktywacji usług i kontynuowania komunikacji z klientem.
  • Skomplikowany audyt dokumentów.
Każdy dokument musi być zarejestrowany w systemie firmy. Im więcej dokumentów jest przechowywanych, tym trudniej jest przeprowadzić audyt danych i zweryfikować informacje klientów.

Sign on Tab Rozwiązanie

 

  • Cyfrowy system archiwizacji dokumentów do zarządzania danymi użytkowników i szybkiego dostępu do informacji.
  • Szybkie inicjowanie podpisu – wystarczy jedno kliknięcie, aby rozpocząć proces podpisywania i aktywować usługi.
  • Żadnej dodatkowej integracji.
1.png
  • Bezpieczna archiwizacja dokumentów z kluczem szyfrującym i pieczątką elektroniczną.

  • Więcej uwagi poświęconej potrzebom klienta.

  • Żadnych kosztów na fizyczne miejsce do archiwizacji.

  • Zrównoważony i ekologiczny biznes

Wyniki

Archiwizacja

Uniknij niewygodnych procesów archiwizacji papieru dzięki cyfrowemu narzędziu do zarządzania dokumentami. Rozwiązanie do cyfrowej archiwizacji dokumentów pomaga obniżyć koszty logistyki papieru i rozwiązuje problem zagubionych lub uszkodzonych dokumentów.

Slide_1_wide_edited.jpg

Funkcjonalności

bottom of page