top of page

Hotele

Dokumenty papierowe i tradycyjne metody przetwarzania danych stanowią wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa i wydajności dla firm zajmujących się zakwaterowaniem i usługami.

Kluczowe wyzwania

 

 • Niedostateczna ochrona dokumentów i brak miejsca na archiwizację.
Stosowanie papieru w procesach firmowych stwarza problemy związane bezpieczeństwem. Aby zapewnić właściwe zarządzanie dokumentami papierowymi i ich bezpieczeństwo, firmy zajmujące się zakwaterowaniem są zmuszone do inwestowania w oddzielne pomieszczenia do archiwizacji danych oraz zasoby ludzkie.
 • Czasochłonne wyszukiwanie dokumentów
Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma zobowiązuje się do przechowywania danych użytkowników do końca obowiązywania umowy. Ze względu na niezwykle duże ilości dokumentów wydłuża się proces ich wyszukiwania i powstaje ryzyko utraty informacji o klientach prywatnych
 • Kosztowne niszczenie dokumentów
Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy firma obowiązana jest zniszczyć dokumenty papierowe bez pozostawiania jakichkolwiek śladów informacji. Niszczenie dokumentów papierowych wiąże się z dodatkowymi kosztami i wymogami bezpieczeństwa.​
 • Niska jakość danych i ograniczona komunikacja z klientami
Aż 50% dokumentów odręcznych zawiera błędy i są trudne do odczytania. Błędy zakłócają dalszą komunikację z klientami i sprzedaż usług dodatkowych.

Sign on Tab Rozwiązanie

 • Nieograniczona ilość archiwizowanych dokumentów i podpisanych umów.
 • Wszystkie informacje w Twoich rękach.
 • Wygodne cyfrowe karty rejestracyjne.
 • Wysoka jakość danych i płynna komunikacja z klientami.
1.png
 • Bezpieczna archiwizacja dokumentów z kluczem szyfrującym i pieczątką elektroniczną.

 • Więcej uwagi poświęconej potrzebom klienta.

 • Żadnych kosztów na fizyczne miejsce do archiwizacji.

Wyniki

Archiwizacja

Uniknij niewygodnych procesów archiwizacji papieru dzięki cyfrowemu narzędziu do zarządzania dokumentami. Rozwiązanie do cyfrowej archiwizacji dokumentów pomaga obniżyć koszty logistyki papieru i rozwiązuje problem zagubionych lub uszkodzonych dokumentów.

Slide_1_wide_edited.jpg

Funkcjonalności

bottom of page