top of page

Służba zdrowia

Placówki służby zdrowia codziennie obsługują setki pacjentów i do tego potrzebne są im wszelkie możliwe środki, aby zapewnić bezpieczną, szybką i skuteczną obsługę i opiekę nad pacjentem.

Kluczowe wyzwania

 

 • Niewłaściwe prowadzenie wpisów w historii choroby.
Wielu pracowników służby zdrowia nadal używa wersji papierowych historii choroby. Z biegiem czasu nagromadza się duża ilość dokumentacji papierowej, co utrudnia ich przenoszenie i zabezpieczanie. Lekarze i inni pracownicy służby zdrowia ryzykują utratę papierowych wersji historii choroby, a tym samym utratę ważnych szczegółów dotyczących leczenia.
 • Niepełne i nieprawidłowe informacje.
Każdy szczegół w historii choroby pacjenta jest ważny dla dalszego leczenia. W przypadku podania przez pacjenta błędnych informacji istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niedokładności w leczeniu. Błędy w leczeniu mogą prowadzić do procesów sądowych oraz przegranych sprawy i strat finansowych.
 • Brak środków ochrony przeciw COVID-19.
Szpitale i inne placówki służby zdrowia są szczególnie narażone podczas kryzysu zdrowotnego. Dezynfekcja dokumentów papierowych i historii choroby nie zawsze jest skuteczna, co wiąże się z ryzykiem naruszenia wymogów bezpieczeństwa podczas pandemii.
 • Utrata informacji w procesie logistycznym i archiwizacyjnym.
Zarządzanie i archiwizacja dokumentów papierowych niesie za sobą ryzyko utraty informacji i wystąpienia luk. Istnieje ryzyko naruszenia przebiegu leczenia z powodu braku informacji lub niedokładnych danych.

Sign on Tab Rozwiązanie

 • Cyfrowy system archiwizacji dokumentów do zarządzania danymi użytkowników i szybkiego dostępu do informacji.
 • Cyfrowe karty rejestracyjne dla szybkiej i bezpieczniejszej obsługi klienta.
 • Żadnej dodatkowej integracji.
1.png
 • Szybkie i bezpieczne zarządzanie danymi cyfrowymi.

 • Wysoka jakość danych i lepsza obsługa pacjentów.

 • Niższe koszty i optymalizacja procesów biznesowych.

 • Zrównoważony i ekologiczny biznes.

Wyniki

Archiwizacja

Uniknij niewygodnych procesów archiwizacji papieru dzięki cyfrowemu narzędziu do zarządzania dokumentami. Rozwiązanie do cyfrowej archiwizacji dokumentów pomaga obniżyć koszty logistyki papieru i rozwiązuje problem zagubionych lub uszkodzonych dokumentów.

Slide_1_wide_edited.jpg

Funkcjonalności

bottom of page