top of page

Usługi samochodowe

Firmy świadczące usługi samochodowe stoją przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi i obsługą klientów za pomocą dokumentów papierowych. Cyfrowe narzędzie do zarządzania biznesem i danymi może pomóc zmniejszyć zużycie papieru i pozbyć się długich i skomplikowanych procesów.

Kluczowe wyzwania

 

  • Niedostateczna ochrona dokumentów i brak miejsca na archiwizację.
Stosowanie papieru w procesach firmowych stwarza problemy związane bezpieczeństwem. Aby zapewnić właściwe zarządzanie dokumentami papierowymi i ich bezpieczeństwo, firmy zajmujące się zakwaterowaniem są zmuszone do inwestowania w oddzielne pomieszczenia do archiwizacji danych oraz zasoby ludzkie.
  • Czasochłonne wyszukiwanie dokumentów
Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma zobowiązuje się do przechowywania danych użytkowników do końca obowiązywania umowy. Ze względu na niezwykle duże ilości dokumentów wydłuża się proces ich wyszukiwania i powstaje ryzyko utraty informacji o klientach prywatnych.​
  • Kosztowne niszczenie dokumentów
Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy firma obowiązana jest zniszczyć dokumenty papierowe bez pozostawiania jakichkolwiek śladów informacji. Niszczenie dokumentów papierowych wiąże się z dodatkowymi kosztami i wymogami bezpieczeństwa.​
  • Niska jakość danych i ograniczona komunikacja z klientami
Aż 50% dokumentów odręcznych zawiera błędy i są trudne do odczytania. Błędy zakłócają dalszą komunikację z klientami i sprzedaż usług dodatkowych.

Sign on Tab rozwiązanie

  • Cyfrowy system archiwizacji dokumentów do zarządzania danymi użytkowników i szybkiego dostępu do informacji.
  • Szybkie inicjowanie podpisu – wystarczy jedno kliknięcie, aby rozpocząć proces podpisywania i aktywować usługi.
  • Szybka i łatwa integracja poprzez interfejs API.
1.png
  • Nieograniczona ilość archiwizowanych dokumentów i podpisanych umów.

  • Wszystkie informacje w Twoich rękach.

  • Wygodne wypełnianie dokumentów cyfrowych.

Results

Archiwizacja

Uniknij niewygodnych procesów archiwizacji papieru dzięki cyfrowemu narzędziu do zarządzania dokumentami. Rozwiązanie do cyfrowej archiwizacji dokumentów pomaga obniżyć koszty logistyki papieru i rozwiązuje problem zagubionych lub uszkodzonych dokumentów.

Slide_1_wide_edited.jpg

Funkcjonalności

bottom of page